Veolia Water

Solutions & Technologies

 

 

Maj 2009. Beograd – Budimpešta.

 

 

 

VWS.d.o.o. je pokrenula akciju saradnje sa Beogradskim Univerzitetom. Pored jedne donacije za proslavu godišnjice TMF upriličili smo studijsko putovanje za 50 najboljih studenata (zadnje godine studija) i profesora u Mađarsku radi obilaska nekoliko postrojenja za preradu pitkih i otpadnih voda koje je izgradila Veolia Water.

 


 

 

 

NOVOSTI