Veolia Water

Solutions & Technologies

 

 

2004/05. Isporuka i montaža opreme za rekonstrukciju objekata aktivnog mulja, „HIP Petrohemija“ - Pančevo

 

 

 

Isporuka i montaža kompletne opreme za prinudnu aeraciju bazena za aktivni mulj dimenzija 36 x 24 x 6 m.

 


 

 

 

NOVOSTI