Veolia Water

Solutions & Technologies

 

 

Industrijske delatnosti

 

Veolia Water Solutions & Techhnologies uspešno primenjuje svoja rešenja u gotovo svim industrijskim granama

 • Autoindustriji

 • Rudarstvu

 • Hemijskoj industriji

 • Prehrambenoj i industriji pića

 • Rafinerije, petrohemija

 • Mikroelektronici

 • Farmaceutskoj industriji

 • Metalurgiji

 • Energetici

 • Proizvodnji papira i plute

 

VWS nudi kompletna rešenja u rasponu od malih laboratorijskih sistema i mobilnih pokretnih postrojenja za urgentna rešenja pa do velikih složenih tehnoloških sistema za najveće industrijske sisteme. Klijent je u mogućnosti da zaštiti svoju investiciju uz pomoć naših stručnih službi podržanih sa naučno istraživačkim centrima kroz preventivno održavanje, stručne savete i isporuku rezervnih delova. Za potrebe industrije isporučujemo sisteme za:

 • Predtretman vode

 • Proizvodnju procesne vode.

 • Napajanje kotlovskih sistema vodom

 • Tretman industrijskih otpadnih voda

 • Reciklažu i ponovnu upotrebu iskorištene vode

 • Uklanjanje neprijatnih mirisa

 • Tretman mulja preostalog posle tretmana vode


 

Komunalne delatnosti

 

VWS nudi gradovima, priobalnim naseljima i selima 150-godišnje iskustvo u dokazanim i primenjenim rešenjima u oblasti tretmana komunalnih voda. Imamo uspešna rešenja za :

 • Proizvodnju vode za piće

 • Tretman otpadnih voda

 • Uklanjanje boje i mirisa

 • Tretman otpadnog mulja i njegovo recikliranje

 

NOVOSTI